Pics of Sigora Solar Ground-mount Trench

Sigora Solar Ground-mount Trench

Trench dug November 28, 2017 back-filled on 11/30/17 at 5:00pm

Pictures taken Dec. 4, 2017

Sigora-Trench-backfill_01

Sigora-Trench-backfill_01

Sigora-Trench-backfill_02

Sigora-Trench-backfill_02

Sigora-Trench-backfill_03

Sigora-Trench-backfill_03

Sigora-Trench-backfill_04

Sigora-Trench-backfill_04

Sigora-Trench-backfill_05

Sigora-Trench-backfill_05

Sigora-Trench-backfill_06

Sigora-Trench-backfill_06

Sigora-Trench-backfill_07

Sigora-Trench-backfill_07

 

 

Comments are closed.